LedenwervingDoor het wegvallen van de subsidiecultuur is het voor lidorganisaties zoals sportbonden en brancheverenigingen van steeds groter belang om aan goede ledenwerving te doen. Niet alleen lading geven aan het lidmaatschap speelt daarbij een rol, maar ook het bedenken van producten die voldoende toegevoegde waarde hebben om verkocht te worden is hierbij van cruciaal belang.

Individualisering

Lidorganisaties die zich richten op consumenten hebben de laatste jaren gemerkt dat men steeds minder snel bereid is zich te binden aan verenigingen of clubs door middel van een lidmaatschap waar allerlei verplichtingen uit voortvloeien en waar je een lange tijd aan vast zit. Consumenten hebben steeds meer de behoefte om hun eigen agenda te bepalen en geen langetermijnverplichtingen op dat vlak aan te gaan. Hierdoor staat het traditionele verenigingslidmaatschap onder druk.

Van vereniging naar product

Steeds meer zullen lidorganisaties moeten zorgen voor producten met een korte looptijd die voor verschillende doelgroepen op maat worden gemaakt. De consument bepaalt het moment waarop het product wordt afgenomen en hoe lang hij of zij er gebruik van wenst te maken. Lidorganisaties verlaten deels hun traditionele verenigingsstructuur en worden steeds meer brancheorganisaties die de belangen van de doelgroep behartigen en hen producten aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het succes van de fitnessbranche of de opkomst van hardloopgroepen.

Door onze jarenlange ervaring met sport- en brancheorganisaties zijn wij in staat om samen met uw organisatie te komen tot optimale wervingskracht binnen de bestaande mogelijkheden, zonder dat de kans op ledenverlies groter wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan joint promotions  met marktpartijen die vergelijkbare doelgroepen willen bereiken.