WielaardM Media Campagnes

Campagnes

Als er na de keuze uit de beschikbare media en middelen een campagne ontwikkeld moet worden, kunnen wij u hiermee van concept tot en met uitvoering van dienst zijn. Het ontwikkelen van een creatieve boodschap die uw doelgroep in beweging brengt, vormgegeven op een wijze die uw doelgroep aanspreekt, in media waarmee die doelgroep wordt bereikt.

Het creatieve concept

Nadat de reclamestrategie is vastgesteld, staat tijdens de campagneontwikkeling het creatieve concept centraal. De boodschap moet natuurlijk de doelgroep aanspreken, maar misschien nog wel belangrijker is de manier waarop de boodschap gebracht wordt. Wij zijn in staat om van gebaande paden af te wijken en met verrassende concepten te komen. Concepten die leiden tot campagnes die de doelgroep prikkelen en aanzetten tot actie.

Planning

Planning is een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van reclamecampagnes. Er zal een gedegen mediaplan gemaakt moeten worden waarin de gekozen media en hun aanlever- en plaatsingsdata zijn vastgelegd. Als dit vantevoren goed is vastgelegd kunnen alle campagne-onderdelen ook in één keer efficiënt worden geproduceerd. Ook budgetbewaking moet een vast onderdeel zijn van het mediaplan. Wel adviseren wij altijd om een klein deel van het beschikbare budget over te houden voor “last-minutes”. Soms zijn die zo interessant en passend binnen de bestaande campagne dat het jammer zou zijn om hier vanwege budgettechnische redenen van af te moeten zien.

Natuurlijk houden wij rekening met uw huidige communicatiedoelstellingen, bestaande middelen en de budgettaire (on)mogelijkheden. Ook ten aanzien van de media-inkoop zijn wij in staat om veel exposure tegen zeer geringe kosten te realiseren. Enkele door ons ontwikkelde campagnes kunt u hier vinden.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]