Om te komen tot goed geïntegreerd communicatiemanagement is een solide basis vereist. Die solide basis kan gelegd worden met een communicatieplan waarin alle off- en online communicatie van uw onderneming met in- en externe doelgroepen omschreven staat.

Begin bij de klant

Het lijkt een inkopper, maar elk goed communicatieplan begint bij de klant. Nog veel te vaak wordt een communicatieplan achterstevoren geschreven. Eerst worden zaken als logo’s, kleuren, lettertypes en fotografie vastgesteld. Daarna worden de mediamiddelen vastgesteld die in een mediaplan worden verwerkt. Tot slot wordt het budget vastgesteld, meestal gebaseerd op de planning van vorig jaar. Een communicatieplan gemaakt vanuit een financieel uitgangspunt.

Doelgroepanalyse

Veel beter is het natuurlijk om van start te gaan met het vaststellen van de doelen en een grondige analyse van uw doelgroep(en). Daarna komt de keuze aan mediamiddelen aan bod en gaan we bepalen welke boodschap voor welk kanaal het meest geschikt is. Vastgesteld moet worden wie, in- en extern, welke taken gaat uitvoeren en wie waar verantwoordelijk voor is. Dan pas volgt er een planning. Tot slot worden het definitieve budget, meetbaarheid en evaluatiemomenten vastgelegd.

Maak een plan

Van public relations tot marketingcommunicatie en van reclame tot sponsoring. De kracht van een communicatieplan is het feit dat de verschillende communicatiegebieden en -middelen op elkaar zijn afgestemd en elkaar daardoor versterken. Vanzelfsprekend is budgetbewaking en continu monitoren op de gestelde doelen een integraal onderdeel van het plan. Net zoals er een naadloze aansluiting op uw marketingplan moet zijn. Graag doen wij u een voorstel. Dat kan zijn voor een volledig plan maar ook voor een communicatie adviesrapport.