Joint Promotions

Omdat er niet altijd voor elke promotie-activiteit voldoende budget vrijgemaakt kan worden proberen wij in dat soort gevallen met joint promotions tot een creatieve oplossing te komen. Door onze jarenlange saleservaring met landelijke en regionale marktpartijen zijn wij vaak in staat om een partner te vinden die belang heeft bij het bereiken van dezelfde doelgroep. Door deze partijen aan elkaar te koppelen kan een promotie-activiteit toch uitgevoerd worden en zelfs versterkt worden.

Elkaar versterken

Als we vastgesteld hebben dat twee of meerdere marktpartijen dezelfde doelgroep willen bereiken dan gaan we op zoek naar een manier om de verschillende boodschappen elkaar te laten versterken. Eén aanbieding met verschillende benefits voor de ontvanger heeft een grotere exposurewaarde en conversiekracht dan meerdere individuele aanbiedingen. Met andere woorden; door andere marktpartijen “mee te laten liften” op uw promotionele actie worden de kosten gedrukt en krijgt uw actie meer communicatiekracht.

Lidorganisaties

Vaak zijn met name voor branche- en sportorganisaties joint promotions de ideale weg om de vereiste mediakracht te bereiken. Elke lidorganisatie heeft belang bij ledenbehoud en groei. Hiervoor is een sterke lading van het lidmaatschap vereist. Leden moeten ervan overtuigd zijn dat de contributie die betaald wordt opweegt tegen de voordelen die het oplevert. Door samen te werken met marktpartijen die leden een concreet voordeel aanbieden stijgt de waarde van het lidmaatschap. Ook de mogelijkheden om leden te werven worden op deze wijze uitgebreid. Dit geldt niet alleen voor organisaties die zich op consumenten richten, maar ook voor (branche)organisaties die bedrijven als lid hebben.