Logo's en huisstijlen

 

Logo en huisstijl

Onder een huisstijl verstaan wij het geheel van logo‘s, kleurgebruik, typografie (lettertype), vormgeving en fotografiestijl die voor uw communicatie wordt gebruikt. Een logo kan bestaan uit een woordmerk en/of een beeldmerk. Van groot belang is een consistent gebruik van uw huisstijl en logo‘s. Daarom leveren we desgewenst een huisstijlhandleiding, zodat alle partijen die in- en extern gebruik maken van uw huisstijl dat op een eenduidige wijze doen.

Het belang van een krachtige eenduidig gebruikte huisstijl is groter dan vaak wordt gedacht. Een huisstijl geeft de eerste indruk van een bedrijf en is daarmee een belangrijke imagobouwer bij klanten, prospects en eigen werknemers.

Redenen

Redenen voor het ontwikkelen van een nieuw logo en huisstijl kunnen zijn:

  • Bestaande logo en huisstijl is verouderd en past niet meer bij de doelgroep.
  • De start van een nieuw bedrijf.
  • Een fusie of overname.
  • Een wijziging in de bedrijfsactiviteiten.
  • Een naamswijziging.

Prijskaartje

Een heet hangijzer bij de ontwikkeling van logo’s en huisstijlen is vaak het prijskaartje dat er aan hangt. Het kwantificeren van een creatief proces is lastig transparant te maken en er zitten onbeheersbare factoren in. Door onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van huisstijlen zijn wij in staat om nauwkeurig in kaart te brengen wat de reeële kosten zullen zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de complexiteit en het beslissingsproces wat zal gaan plaatsvinden. Een offerte voor een huistijl en/of logo bevat drie onderdelen:

  1. Het ontwikkelen van de huisstijl tot en met presentatie en akkoord.
  2. De implementatiefase van de huisstijl op alle basisonderdelen.
  3. Het maken van een huisstijlhandleiding.

Een logo en huisstijl moeten natuurlijk passen bij uw bedrijf, maar moet vooral de doelgroep aanspreken. Onze art director en vormgevers kijken met een frisse blik naar uw organisatie en uw branche om samen met u te komen tot een aansprekende uitstraling. Voorbeelden van ons werk kunt u hier vinden.