Wie zijn nu precies uw klanten en waarom nemen zij uw product of dienst af? Of waarom doen ze dat (nog) niet? Weten wie uw doelgroep is en wat hen beweegt is de belangrijkste pijler onder al uw marketing-  en communicatieplannen. Het doen van een goed marktonderzoek kan u deze pijler bezorgen. Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met het maken van telefonische, off- en online vragenlijsten en de verwerking daarvan in een functioneel rapport met de daarbij behorende conclusies. Vanuit hier adviseren wij u graag over de verder te nemen stappen binnen uw organisatie.

Waarom een marktonderzoek?

De redenen om een marktonderzoek te doen kunnen zeer divers zijn. Natuurlijk is het analyseren van doelgroepen de meest voorkomende. Maar marktonderzoek kan ook de wensen en behoeftes van klanten in kaart brengen zodat u uw producten daar beter op kunt afstemmen. Daarnaast kan onderzoek u helpen aan nieuwe productideeën, klanttevredenheid toetsen of helpen bij een haalbaarheidsrapport.

Methodiek

Voor elk marktonderzoek is de eerste stap het vaststellen van een scherpe onderzoeksvraag. Wat willen we nu eigenlijk weten? Vervolgens wordt vastgesteld wie er bij het onderzoek worden betrokken en welke methode er gehanteerd wordt. Er zijn kwantitatieve (percentages) en kwalitatieve (diepgang) onderzoeksmethoden. Bij de eerste moet u denken aan telefonische, schriftelijke of online vragen. Bij kwalitatief onderzoek komen zaken als interviews, groepsdiscussies en eye-tracking aan bod. Vervolgens zal er een goede bewerking, een objectieve analyse en een presentatie van de resultaten moeten plaatsvinden.