Al meer dan tien jaar het vakblad voor sportbestuurders, sportkader en sportoverheden in Nederland.  Het blad draagt kennis en ervaring over aan bestuurders, managers en beleidsmakers in de sport en levert zo een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de sport in Nederland. De artikelen zijn direct afkomstig uit de praktijk: de auteurs delen de kennis en ervaring die ze hebben opgedaan bij de onderwerpen waarover ze schrijven. De informatie is helder, inspirerend en vooral direct toepasbaar.

Wij verzorgen de opmaak van SPORT Bestuur en Management. Voor de doelgroepinformatie, redactieformule en commerciële mogelijkheden kunt u terecht bij de uitgever Arko Sports Media www.sportsmedia.nl/adverteerders

SPORT Bestuur en Managment