Nieuw standaardwerk voor de hellende daken industrieVoor de Stichting Dakmeester (branchevereniging voor gekwalificeerde dakdekkers) hebben we een nieuw standaardwerk voor de hellende daken industrie gemaakt ‘De Dakatlas’ .

Deze ‘Dakatlas’ is door ons ontworpen, begeleid en geproduceerd. Het eerste exemplaar is tijdens de Internationale BouwBeurs in Utrecht aan KOMO directeur Lodewijk Niemöller overhandigd. Ook verzorgden wij daar de introductie van Daksysteemgarantie PLUS. Een revolutionair garantiesysteem voor de bouw van hellende daken.

De Dakatlas is een technisch kwaliteitshandboek van 350 pagina’s.

Persbericht uitreiking Kwaliteitshandboek op Internationale BouwBeurs

Achtergrondinformatie Hellende daken industrie:

De Stichting Dakmeester bestaat uit producenten en verwerkers. Zij hebben hun krachten gebundeld om enerzijds de ontwikkelingen op het gebied van materialen, toepassingen en verwerkingstechnieken te verbeteren. Anderzijds omdat het goed is om gezamenlijk op te trekken vanwege het toenemende belang op economische en esthetische gebied.