Project omschrijving

De Dakatlas

In opdracht van Stichting Dakmeester:
Ringband met 318 pagina’s, losbladig, omslag gepersonaliseerd.

Stichting Dakmeester heeft de Dakatlas samengesteld; een naslagwerk gemaakt door en voor deelnemende bedrijven en de aangesloten dakdekkers. Dit naslagwerk bevat technische informatie op het gebied van dakproducten en aanbevelingen en verwerkingsadviezen voor alle aspecten van het dakdekkerswerk. De informatie in dit handboek beperkt zich niet tot technische aspecten, de huidige regelgeving, beoordelingsrichtlijnen en verwerkingsvoorschriften van deelnemende fabrikanten. Voor alle dakonderdelen zijn ook technische tips opgenomen van voorbereiding tot en met de laatste kwaliteitscontrole voor oplevering van een dakproject.